fbpx
Ústí nad Labem / Děčín
07:00-18:00

Telefon
730 915 393

BLOG

Dezinfekce povrchů pomocí UV-C záření

V souvislosti s aktuální situací ohledně onemocnění způsobeného koronavirem covid-19 probíhá celá řada diskuzí, jak sterilizovat ochranné prostředky a prostory v domácích podmínkách, jaký vliv má na virus teplota, roční období atd.

Výrobky z materiálů, které nejde vyvařit ani na ně nelze použít dezinfekční roztok, je možné dezinfikovat pomocí UV záření .K tomu jsou vhodné germicidní zářiče, které se používají například na operačních sálech .Jestli že se člověk pohybuje v prostorech, kde lze výskyt virů předpokládat, například v situaci, kdy jeden z členů domácnosti je nakažený a zbývající rodinný příslušníci jsou v karanténě, lze takto dezinfikovat koupelny ,wc apod.

Strukturní vzorce uracilu (vlevo) a thyminu (vpravo)

UV-C díky absorbci v zemské atmosféře na zemský povrch nedopadá. V běžném životě se lze s UV-C zářením setkat při svařování světelným obloukem nebo u světelných zdrojů, které v této oblasti vyzařují.

Baktericidní účinek UV záření spočívá v jeho absorbci nukleovými kyselinami mikroorganismů, čímž dojde k jejich narušení a následně usmrcení.

Virus covid-19, SARS-CoV-2 patří do skupiny RNA virů, kde se vyskytuje v RNA (ribonukleová kyselina) jako nukleová báze uracil, který je evolučně starší složkou nukleových kyselin (má o jednu metylovou skupinu méně než thymin)

Čištění koberců

Proč je důležité myslet i na koberce?

Pokud máte malé dítě, vlastníte domácí zvíře nebo jste Vy či Vaše dítě náchylné k alergiím, je pravidelné čištění koberců  nezbytnou samozřejmostí.

Koberec je totiž jedním z největších rezervoárů prachu a roztočů.

Roztoči, mikroskopičtí tvorové, kterým se velice daří zejména ve znečištěném koberci, čalounění, tkanině či potahu, způsobují celou řadu zdravotních problémů.

Extrakční čištění je čištění mokrou cestou – čistící stroj vhání do čištěného materiálu pod přiměřeným tlakem teplou vodu s čistícím prostředkem a následně ji ihned vysává zpět do sběrného zásobníku. Výsledkem je důkladné odstranění prachu, mechanických nečistot, roztočů a nepříjemných pachů.

K co nejvyšší možné ochraně a vyvarování se alergických reakcí se doporučuje provádět důkladné čištění koberce, alespoň 1x nejlépe 2x za rok, což je minimum. Pravidelné čištění hubí roztoče a oživuje původní vzhled a barvu koberce.